regulamin

DLA UCZESTNIKÓW GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE  2023

  (wyciąg z regulaminu ogólnego)

   1.    Cel:

   Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW  w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej  do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.

   Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniającej podejmowaną aktywność fizyczną, jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.

   2.    Finansowanie:

        Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących z budżetu

   Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej między Województwem

   Wielkopolskim a podmiotem wybranym w trybie otwartego konkursu ofert.

   3.    Miejsca realizacji biegów:

   Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych 14 biegów półmaratońskich*, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLA  i odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie zaliczonych do klasyfikacji generalnej.

   Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie1:

   Lp.

   Nazwa biegu

   Miejscowość

   1.

   IX Ostrowski ICE MAT Półmaraton

   Ostrów Wielkopolski

   2.

   15. PKO Poznań Półmaraton

   Poznań

   3.

   Półmaraton Koło

   Koło

   4.

   XXX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego

   Mogilno/Trzemeszno

   5.

   X Bieg Lwa

   Tarnowo Podgórne

   6.

   XV Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA”

   Grodzisk Wielkopolski

   7.

   XXXII Bieg Jagiełły TIP – TOPOL Półmaraton Pobiedziska

   Pobiedziska

   8.

   V Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena”

   Kalisz

   9.

   32. Półmaraton Signify Piła

   Piła

   10.

   46. Bieg Lechitów

   Dziekanowice/Gniezno

   11.

   XXXIV Ogólnopolski Bieg Zbąskich

   Zbąszyń

   12.

   XI  Szamotuły Samsung Półmaraton

   Szamotuły

   13.

   VI Półmaraton Wągrowiec Skoki

   Wągrowiec/Skoki

   14.

   XVI Międzynarodowy Kościański Półmaraton

   Kościan

   * Zastrzega się możliwość zmiany w kolejnych latach wykazu biegów poprzez stałą kontrolę stopnia realizacji warunków regulaminowych.

   4.    Uczestnictwo:

   a)    Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia.

   b)   Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą klasyfikowane w GPW.

   5.    Zasady kwalifikacji biegów do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie:

   a)    Lokalni organizatorzy będą prowadzić klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn oraz umożliwią przeprowadzenie klasyfikacji w poniższych kategoriach wiekowych:

   • kobiet:          K18, K30, K40, K50, K60, K70+,
   • mężczyzn:   M18, M30, M40, M50, M60, M70, M80+.

   Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej cyklu GPW.

   W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników  o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

   b)   W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób, których dotyczą  te dane, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. z 2019 r. poz. 730 dalej: nowelizacja].

   c)    W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

   Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej 7 półmaratonów.

   d)   Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

   Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):

   – Korona Brązowa    –         ukończenie 10 półmaratonów w jednym roku kalendarzowym,
   – Korona Srebrna     –          zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat2,
        – Korona Złota         –          zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat2.

   Zdobywcy Korony otrzymują okolicznościowy medal (Koronę).
   Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi. W całym cyklu (15 lat2) można otrzymać tylko raz Koronę Brązową, Srebrną i Złotą.

   W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony, zawodnik otrzymuje potwierdzający certyfikat.

   6.    Nagrody:

   a)    Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, na której zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników.

   b)   Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

   c)    Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

   I miejsce – 900,00 zł
   II miejsce – 700,00 zł
   III miejsce – 600,00 zł
   IV miejsce – 500,00 zł
   V miejsce – 400,00 zł
   VI miejsce – 300,00 zł

   d)   Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K70+, M70, M80+) zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

   I miejsce – 300,00 zł
   II miejsce – 250,00 zł
   III miejsce – 200,00 zł

   ** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie nagrodzeni
   w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej w poszczególnych kategoriach wiekowych, nagroda ta zostanie wręczona osobom zajmującym kolejne miejsca w klasyfikacji.

   7.        Nagrody specjalne:

   1.      Organizator może przyznać nagrodę specjalną, którą stanowi pakiet darmowego startu w kolejnej edycji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

   a)    Nagrodę specjalną mogą otrzymać 3 wyróżnione osoby.

   b)   Nagroda specjalna będzie mogła zostać przekazana podczas Uroczystej Gali Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

   c)    Nagrodę specjalną będą mogły otrzymać osoby, które ukończyły cykl GPW (7 biegów).

   d)   O sposobie wyboru osób wyróżnionych decyduje organizator.

   e)    Osoby wyróżnione będą mogły zrealizować nagrodę specjalną  po wypełnieniu poniższych warunków:

   dokonanie, wymaganego regulaminem biegu, zgłoszenia elektronicznego na bieg,

    wysłanie lokalnemu organizatorowi w ciągu miesiąca od uruchomienia zapisów do biegu stosownej informacji/potwierdzenia/deklaracji udziału w biegu.

   f)    Informacja o osobach wyróżnionych będzie udostępniona lokalnym organizatorom.

   g)   Nagroda specjalna jest imienna i nie może być odstąpiona w całości lub w części innym uczestnikom biegów.


   2.      Organizator może zastosować inne formy nagradzania w odrębnych klasyfikacjach nie objęte regulaminem.

    

   8.        Uwagi końcowe:

   a)    Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym (co najmniej 7 biegów).

   Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę internetową cyklu GPW.

   Przewidywany termin ww. gali: 25 listopada.

   b)   Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali.

   W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże wyróżnienie osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.

   c)    Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej cyklu GPW przed ww. galą.

   Dodatkowe informacje:

   Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.


   1 Terminy poszczególnych biegów umieszczane będą na stronie GPW: grandprix-wielkopolski.pl