kontakt

Koordynator Projektu


e-mail:
info@poco-loco.pl

tel:
Agnieszka Korpal 698741672
Anna Kautz 607590756

Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
os. Stefana Batorego 18/39
60-687 Poznań

Prosimy o podawanie tych samych informacji podczas zgłoszeń do biegów. Dotyczy to imienia, nazwiska, rocznika oraz miejscowości. Dane te, wraz z wynikami, pozwalają na stworzenie prawidłowej klasyfikacji. Brak kompletu informacji uniemożliwia ujęcie uczestnika Grand Prix w podsumowaniu, a ewentualne nieścisłości sprawiają, że ta sama osoba może być ujęta wiele razy w zestawieniu.

Korekta w klasyfikacji następuje przy okazji jej aktualizacji o wyniki z kolejnego biegu oraz po ostatnim półmaratonie.