regulamin

DLA UCZESTNIKÓW GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE 2024


1. Cel:

Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.
Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniające podejmowaną aktywność fizyczną, jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.

 

2. Finansowanie:
Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a podmiotem wybranym w trybie otwartego konkursu ofert.

 

3. Miejsca realizacji biegów:
Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych minimum 14 biegów półmaratońskich, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLA i odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie zaliczonych do klasyfikacji generalnej.
Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie:

17.03.2024 – X Ostrowski ICE MAT Półmaraton
14.04.2024 – 16. PKO Poznań Półmaraton
28.04.2024 – Półmaraton Koło
03.05.2024 XXXI – Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego
18.05.2024 – Bieg Lwa
09.06.2024 – XI Szamotuły Samsung Półmaraton
16.06.2024 – XVI Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA”
29.06.2024 – VI Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena”
07.07.2024 – XXXIII Bieg Jagiełły TIP – TOPOL Półmaraton Pobiedziska
08.09.2024 – 33. Półmaraton Signify Piła
15.09.2024 – 47. Bieg Lechitów
22.09.2024 – 35. Ogólnopolski Bieg Zbąskich
20.10.2024 – VII Półmaraton Wągrowiec Skoki

10.11.2024 – XVIII Międzynarodowy Kościański Półmaraton

 

4. Uczestnictwo:
a) Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia.
b) Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą klasyfikowane w GPW.

 

5. Zasady kwalifikacji biegów do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie:
a) Lokalni organizatorzy będą prowadzić klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn oraz umożliwią przeprowadzenie klasyfikacji w poniższych kategoriach wiekowych:
kobiet: K18, K30, K40, K50, K60, K70+,
mężczyzn: M18, M30, M40, M50, M60, M70, M80+.
Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej cyklu GPW. W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

 

b) W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. z 2019 r. poz. 730 dalej: nowelizacja].

c) W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie. Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej 7 półmaratonów.

d) Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie. Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):
– Korona Brązowa – ukończenie 10 półmaratonów w jednym roku kalendarzowym,
– Korona Srebrna – zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat*,
– Korona Złota – zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat*.
Zdobywcy Korony otrzymają okolicznościowy medal (Koronę).
Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi. W całym cyklu (15 lat*)
można otrzymać tylko raz Koronę Brązową, Srebrną i Złotą.

W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony, zawodnik otrzymuje
potwierdzający certyfikat.
* Nie uwzględniając lat 2020-2021, w których GPW się nie odbyło.

6. Nagrody:
a) Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, na której zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników.
b) Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
c) Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:
I miejsce – 1000,00 zł
II miejsce – 800,00 zł
III miejsce – 700,00 zł
IV miejsce – 500,00 zł
V miejsce – 400,00 zł
VI miejsce – 300,00 zł
d) Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K70+, M70, M80+) zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:
I miejsce – 300,00 zł
II miejsce – 250,00 zł
III miejsce – 200,00 zł
** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie nagrodzeni w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej w poszczególnych kategoriach wiekowych, nagroda ta zostanie wręczona osobom zajmującym kolejne miejsca w klasyfikacji.

 

7. Nagrody specjalne:
1. Organizator może przyznać nagrodę specjalną lub inne formy nagradzania w odrębnych klasyfikacjach, nie objęte regulaminem.
2.  Nagroda specjalna będzie mogła zostać przekazana podczas Uroczystej Gali Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
3. Nagrodę specjalną będą mogły otrzymać osoby, które ukończyły cykl GPW (7 biegów).
4. O sposobie wyboru osób wyróżnionych decyduje organizator.

 

8. Uwagi końcowe:
a) Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym (co najmniej 7 biegów).
Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę internetową cyklu GPW. Przewidywany termin ww. gali: 23 lub 30 listopada.
b) Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali. W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże wyróżnienie osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.
c) Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej cyklu GPW przed ww. galą.

 

Dodatkowe informacje:
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.